Гозбите на Люсил Кулинарен сайт за лесни рецепти и вкусни гозби

(около 1,5 – 2 кг. – а печена ще ни трябва около 500 гр.